Our Archive

Our Archive

CÁC LOẠI GỪNG GIỐNG Thế nào gừng giống tốt? + Gừng có vỏ già, bóng và còn tươi, mẩy, có ít nhất 2 mắt mầm thì đó là củ gừng giống tốt. + Gừng giống có vỏ củ gừng nhăn nheo, vỏ trắng, bị dập, bị gãy mầm thì đây là củ giống có chất […]

Read More

Recent Posts

Archives

Categories