nhà máy

Nhà máy sản xuất chính của DACE nằm tại huyện Đông Anh, Hà Nội với trang thiết bị được đầu tư hiện đại, công suất lớn đảm bảo cung ứng sản phẩm cho thị trường trong và ngoài nước.

HOẠT ĐỘNG CHÍNH

  • Đông lạnh (chỉ dành cho ớt tại thời điểm này)

  • Cắt lát, để giảm kích thước của sản phẩm.

  • Sấy khô để bảo quản chất lượng của sản phẩm

  • Mài theo kích thước mắt lưới yêu cầu, tùy thuộc vào nhu cầu của khách hàng

  • Đóng gói 

Tất cả các khâu trên được thực hiện dưới sự giám sát trực tiếp của nhân viên DACE và tuân thủ đầy đủ tiêu chuẩn hữu cơ và VSATTP. Các sản phẩm của DACE được sản xuất theo phương thức hữu cơ hiện đại, áp dụng khoa học kĩ thuật trong canh tác, đạt nhiều chứng nhận hữu cơ có giá trị trên toàn cầu: chứng nhận USDA (Mỹ), chứng nhận Organic EU (châu Âu), chứng nhận JAS (Nhật), chứng nhận HACCP.

Bên cạnh đó, DACE cũng xây dựng hệ thống quản lý chất lượng nội bộ hiệu quả tại tất cả các khâu như vật tư đầu vào, quy trình sản xuất, vận chuyển, chế biến, bao bì, nhãn mác để giám sát chất lượng chuỗi cung ứng cũng như đảm bảo sảm phẩm đáp ứng các tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm và dinh dưỡng.